LithoSphere

LithoSphere (DK)
Lithosfæren er jordklodens yderste skal af klippe, der omgiver den glødende kerne. LithoSphere er en lampe, med en gennemsigtig skal af håndblæst glas, hvis lys defineres og farves af indholdet, du vælger. Slip fantasien løs og skab dit eget lys med forskellige slags gennemskinneligt indhold. Udstil din samling af sten, krystaller, rav, glaskugler eller glasskår på smukkeste vis. Tag familien med på strandtur for at finde kvarts, flintesten, agater og andre egnede småsten. Nyd naturen og lyset den kan frembringe – og skift indholdet i din lampe hver gang du trænger til et nyt lys.
®Design af MMMR – Morten Mejlhede Rolsted, Danmark
Instagram@LithoSphereLamp
E-Mailmorten@mmmr.dk
LithoSphere (EN)
The lithosphere is Earth’s outermost layer of solid rock, surrounding the glowing core. LithoSphere is a lamp, with a transparent shell of handblown glass, whose light is defined and coloured by the content you choose. Unleash your imagination and create your own light with various translucent contents. Display your collection of stones, crystals, amber, marbles or shards of glass in the most beautiful way. Take your family for a beach walk to find quartz, flints, agates and other suitable pebbles. Enjoy nature and the light it can conjure – and change the contents of your lamp whenever you need a new light.
®Design by MMMR – Morten Mejlhede Rolsted, Denmark